Työharjoittelun mahdollisuudet opiskelijalle ja yritykselle

October 2, 2019 htbadmin

Työharjoittelun mahdollisuudet opiskelijalle ja yritykselle

Kirjoittaja: Roosa Hursti

Työharjoittelijoiden ottaminen tekstiiliyritykseen luo mahdollisuuden sekä opiskelijoille että yritykselle. Opiskelijat tuovat mukanaan alan viimeisintä osaamista sekä innovatiivisuutta, josta on myös tekstiilialla jatkuva tarve. Puhdas kiinnostus ja uteliaisuus ihmisiä, alaa ja yritystä kohtaan on välttämättömyys mitä tulee menestykseen ylipäätään, ja tämä voi työharjoitteluprosessissa muodostua vielä arvokkaammaksi yritykselle kuin opiskelijan edeltävä työkokemus.

Ulkopuolisen näkökulma, jonka harjoittelija tuo mukanaan firmaan, voidaan kääntää tuottoisaksi kommunikaatioksi. Se on hieno tilaisuus testata omaa yritystä ja brändiä, sillä tämä ulkopuolelta tuleva harjoittelija on myös asiakas. Ensivaikutelmien ja brändin kuvan reflektointi, joka saadaan harjoittelijalta yrityksestä voi poikia tutkimustulosta ja uutta tietoa, jota on välillä mahdoton nähdä itse yrittäjänä yritysmaailman kiireissä.

 

 

Lähes kaikki työharjoittelut tekstiilialalla tapahtuvat Suomessa palkatta. Alalla ei maassamme ole järjestelmää, jossa tarjottaisiin valmista työharjoittelurakennetta ja tätä kautta tukea opiskelijoille. Tällaisia ohjelmia löytyy Euroopasta suuryrityksistä aivan eri tavalla, koska rahoitus tekstiilialalla on huomattavasti suurempi. Saksassa yritykset järjestävät kerran vuodessa messuja tekstiilikouluilla ja tuovat mukanaan työharjoitteluohjelmansa esiteltäviksi opiskelijoille. Hollannissa koulun kurssiohjelmia muokataan työharjoittelupaikkojen osaamistarpeiden mukaan, koska näin yrityksetkin tietävät voivansa työllistää osaavia opiskelijoita. Ja kaikki osapuolet voittavat. Kouluista valmistuu opiskelijoita, joilla on jo ”oikeaa” työkokemusta, ja yritykset saavat pätevää osaavaa työvoimaa suoraan koulun penkiltä.

Vaikka resurssit Suomessa ovat pienemmät, samanlaisten rakenteiden sekä mahdollisuuksien ja potentiaalin näkeminen ihmisissä on täysin kopioitavissa. Työharjoittelun tarjoaminen kotimaassa saa opiskelijat myös työllistymään kotimaassa paremmin opiskelun jälkeen, jolloin osaaminen ei karkaa ulkomaille, ja näin tekstiiliteollisuus kehittyy. Itsevarmuus on aivan yhtä tärkeää kuin työkokemus ja tämän itsevarmuuden opiskelija saa huomatessaan työnsä tuottavan tulosta.

Palkan maksaminen työharjoittelijalle – oli kyse sitten matkakulujen tai lounaan korvaamisesta tai oikeasta kuukausipalkasta – nostaa opiskelijan työpanoksen uusiin ulottuvuuksiin. Ei ole voimaannuttavampaa kokemusta kuin se, että sinua kohdellaan tasa-arvoisena ja työsi koetaan arvokkaaksi. On siis ainoastaan yrityksen oman edun mukaista maksaa firmalle tehdystä työstä palkkaa. Parhaassa skenaariossa opiskelijalle kehkeytyy tervettä suorituspainetta, jonka avulla hän oppii ylittämään itsensä ja täten yrityksen ja opiskelijan välille syntyy vahva luottamus. Avoin kommunikointi yritysten ja opiskelijoiden välillä on avointa kommunikointia alan tulevaisuuden kanssa.

Tekstiilisuunnittelun opiskelijana suoritin ensimmäisen työharjoitteluni Ruotsissa Svensson sisustustekstiiliyrityksessä, jossa portfolioni perusteella sain suunnitella oman malliston. Tämän ansiosta opin kommunikoimaan tekstiiliteknikoiden sekä markkinointiosaston kanssa, ja olen yritykselle todella kiitollinen käytännön kokemuksesta. Toisessa harjoittelupaikassani Happy Textilesilla olen päässyt yritysmaailmaan ja tekstiilialan operatiiviseen puoleen kiinni tavalla, jonka oppii vain käytännön kokemuksen kautta. Happy Textiles haluaa vahvistaa työharjoitteluverkostoa tekstiilialalla, joten mikäli sinulla on yrityksenä harjoittelija etsinnässä, tai olet opiskelijana harjoittelupaikkaa vailla, ota meihin yhteyttä!

 

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA:

NUORI ALAN OSAAJA ROOSA HURSTI


Roosa on intohimoinen valmistuva tekstiilisuunnittelun opiskelija niin kotimaisella kuin kansainväliselläkin opiskelukokemuksella. Hän on perehtynyt alaan aina tekstiili- ja vaatesuunnittelusta älytekstiileihin ja tekstiiliteknologioihin saakka. Aiemman Ruotsissa suorittamansa työharjoittelun lisäksi Roosa haluaa oppia toisessa työharjoittelussaan Happy Textilesilla yritysmaailmasta ja tekstiiliteollisuuden verkostoitumisesta Suomessa. Hänen kiinnostuksensa tekstiilialalla on pääosin  kestävän kehityksen haasteissa ja materiaali-innovaatiossa.

 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/roosa-hursti

Facebook: https://www.facebook.com/roosa.hursti

 

Puhelin: +358 50 556 4787
Sähköposti: roosa.hursti@happytextiles.fi

Titteli: Trainee